เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

 

ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

 • นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์

                เอกอัครราชทูต

 • นายธนพล หวังอ้อมกลาง

อัครราชทูต

 • น.ส. เชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ

อัครราชทูตที่ปรึกษา

 • นายอัญชลิต บุญจิต

       เลขานุการเอก  (การเมือง เศรษฐกิจ และองค์การระหว่างประเทศ) 
   
 • นายสุขทีป รันดาเว

ที่ปรึกษา / กงสุล  (หัวหน้ากงสุล)

 • นางชลาทิพย์ อภิวัฒนานนท์

เลขานุการโท  (คลังและสนับสนุน)

 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

 • นางสาวกุลวณิก กรรณสูต

เสมียน (เวปไซต์ และไอที)

 • นางสาวแม็คเคนซี่ บันเบอร์รี่

เสมียน (วีซ่า)

 • นายชองฟาร์ เชา

พนักงานขับรถส่วนกลาง

 • นางพัชริน คาซ่า

เสมียน (หนังสือเดินทาง และนิติกรณ์)

 • นายพิชญะ สุขมาก

ผู้จัดการสำนักงาน และพิธีการทูต

 • นายแอนดรูว์ โฮล์ม

พนักงานขับรถประจำตำแหน่งอัครราชทูต

 • นางสาวสาคร กาทำมา

ผู้ดูแลสำนักงาน

 • นางสาวสุรัญชนา ปัทมโกวิท

เสมียน (สารนิเทศ และพิธีการทูต)

 • นางสาวบำเพ็ญ วาระสิทธิ์

เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนทุน ก.พ.

 • นายอีแม๊ด อวาดา

       พนักงานขับรถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต
 • นางสาว เฮลี่ เพียร์ซ

                เลขาเอกอัครราชทูตฯ / ล่าม