วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ

 วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

 

เดือน วันที่ โอกาส
มกราคม จันทร์ 1  วันขึ้นปีใหม่
  อังคาร 2 วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี
มีนาคม พฤหัสบดี 1 วันมาฆบูชา
  ศุกร์ 30 Good Friday*
เมษายน ศกุร์ 6 วันจักรี
  ศุกร์ 13 วันสงกรานต์
พฤษภาคม จันทร์ 21 Victoria Day*
  อังคาร 29 วันวิสาขบูชา    
กรกฎาคม จันทร์ 2 วันหยุดชดเชย Canada Day*
  จันทร์ 30 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
สิงหาคม จันทร์ 6 Civic Holiday*
  จันทร์ 13 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
กันยายน จันทร์ 3 Labour Day*
ตุลาคม จันทร์ 8 Thanksgiving Day*
  จันทร์ 15 H.M. King Bhumibol Adulyadej Memorial Day
  อังคาร 23 วันปิยมหาราช
ธันวาคม พุธ 5 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  จันทร์ 10 วันรัฐธรรมนูญ
  อังคาร 25 Christmas Day*
  พุธ 26 Boxing Day*

หมายเหตุ: * วันหยุดแคนาดา