วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ

 วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019)

 

เดือน วันที่ โอกาส
มกราคม อังคาร 2  วันขึ้นปีใหม่
กุมภาพันธ์ อังคาร 19 วันมาฆบูชา
เมษายน จันทร์ 8 ชดเชยวันวันจักรี
  จันทร์ 15 วันสงกรานต์
  ศกุร์ 19 Good Friday
พฤษภาคม จันทร์ 6 วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  จันทร์ 20 Victoria Day*/วันวิสาขบูชา
มิถุนายน จันทร์ 3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
กรกฎาคม จันทร์ 1 Canada Day*    
  จันทร์ 29 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
สิงหาคม จันทร์ 5 Civic Holiday*
  จันทร์ 12 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
กันยายน จันทร์ 2 Labour Day*
ตุลาคม จันทร์ 14 H.M. King Bhumibol Adulyadej Memorial Day
  จันทร์ 23 วันปิยมหาราช
พฤศจิกายน จันทร์ 11 Remembrance Day*
ธันวาคม พฤหัสบดี 5 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  พุธ 25 Christmas Day*
  พฤหัส 26 Boxing Day*
  อังคาร 31 วันสิ้นปี

หมายเหตุ: * วันหยุดแคนาดา