ข่าวน่ารู้

กันยายน 27, 2561

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ปีงบประมาณ 2562

 

 สถานะ ณ วันที่   27 กันยายน 2561 

การจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนข้อเสนอ

วันที่คัดเลือก

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานกงสุล

1

25 กันยายน 2561

นางสาวโจแอน วาแรง

    

 

อ่านทั้งหมด - ข่าวน่ารู้