ข่าวน่ารู้

กันยายน 24, 2561

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

ปีงบประมาณ 2562

สถานะ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561

 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

วันที่กำหนดราคากลาง

ราคากลาง

การจ้างบุคคลภายนอกช่วยงานกงสุล จำนวน 1 อัตรา โดยใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกงสุล (เงิน 10%) ประจำปีงบประมาณ 2562

24 กันยายน 2561

15,750 ดอลลาร์แคนาดา

อ่านทั้งหมด - ข่าวน่ารู้