ข่าวน่ารู้

กันยายน 24, 2561

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

 

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

ปีงบประมาณ 2562

สถานะ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561

 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

วันที่กำหนดราคากลาง

ราคากลาง

การจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการในหน้าที่ดูแลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4ประจำปีงบประมาณ 2562

24 กันยายน 2561

37,788 ดอลลาร์แคนาดา

อ่านทั้งหมด - ข่าวน่ารู้