ข่าวน่ารู้

มกราคม 15, 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดข้อเสนอแนะมาตรการเงินการคลังเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศไทย

สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงวอชิงตันขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดข้อเสนอแนะมาตรการเงินการคลังเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศไทย โดยเปิดในนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในสหรัฐและแคนาดาในระดับ ป. ตรี โท และเอก เข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัลตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศ  และรายละเอียดเพิ่มเติม

 

อ่านทั้งหมด - ข่าวน่ารู้