ข่าวน่ารู้

พฤษภาคม 23, 2561

ขอเชิญคนไทยและครอบครัวร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสถานเอกอัครราชทูตฯ


ท่านทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ขอเชิญคนไทยและครอบครัวร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ สถานเอกอัครราชทูต ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.

ขอความกรุณาแจ้งความประสงค์หากท่านสามารถไปร่วมรับประทานอาหารได้

แจ้งความประสงค์ได้ที่ patcharinc@thaiembassy.ca

อ่านทั้งหมด - ข่าวน่ารู้