เรื่องใหม่

First Prev  Page 2 of 18  Next Last


พฤษภาคม 7, 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง&#...
อ่านเพิ่ม...

พฤษภาคม 4, 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชา&...
อ่านเพิ่ม...

เมษายน 29, 2562

การจัดกงสุลสัญจรที่เมืองไนแอการาฟอลล์รัฐออนแทรีโอ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา นำโดย นางสาวเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้จัดโครงการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2562 ที่เมืองไนแ&...
อ่านเพิ่ม...

เมษายน 22, 2562

นายธนพล หวังอ้อมกลาง เข้าร่วมงานสงกรานต์ จัดโดยวัดราชธรรมวิริยาราม 1

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ที่วัดราชธรรมวิริยาราม 1 กรุงออตตาวา นายธนพล หวังอ้อมกลาง อุปทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้เข้าร่วมงานสงก...
อ่านเพิ่ม...

เมษายน 16, 2562

งานวันสงกรานต์ ปี 2562

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 นายธนพล หวังอ้อมกลาง อุปทูตฯ ได้เข้าร่วมงานวันสงกรานต์ซึ่งจัดโดย คณะนาฏศิลป์ Thai Dance Troupe of Ottawa และชุมชนไทยในกรุงออตตาวา ที่ศาลาว่าการกรุงออตตาว$...
อ่านเพิ่ม...

เมษายน 16, 2562

การเข้าร่วมงานรำลึกถึง นาย Dennis L. Anderson กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเอดมันตัน

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 นายธนพล หวังอ้อมกลาง อัครราชทูต ได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เข้าร่วมงานรำลึกถึง นาย Dennis L. Anderson กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเอ&#...
อ่านเพิ่ม...

เมษายน 11, 2562

เอกอัครราชทูตมาริษ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Diplomatic Week จัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศจาเมกา

เอกอัครราชทูตมาริษ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Diplomatic Week จัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศจาเมการะหว่างวันที่ 12-15 มี.ค. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้นักการทูตที่มีถิ&...
อ่านเพิ่ม...

มีนาคม 28, 2562

เอกอัครราชทูตฯ ถวายเงินจากรัฐบาลไทย เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างหอปฏิบัติธรรมของวัดติสรณะ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่วัดติสรณะ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครรราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้เข้ากราบนมัสการพระอาจารย์วีระธัมโม เจ้าอาวาสวัดติสรณะ และถว...
อ่านเพิ่ม...

First Prev  Page 2 of 18  Next Last