เรื่องใหม่

First Prev  Page 18 of 18


พฤศจิกายน 7, 2557

แจ้งปรับเวลาทำการของฝ่ายกงสุล

 สถานทูตขอแจ้งปรับเวลาการให้บริการคนไทยของฝ่ายกงสุล ดังนี้                           งานบริการ                             วัน/ เวลา การออกสูติบัตร การจดทะเบี...
อ่านเพิ่ม...

ตุลาคม 27, 2557

ชาวไทยในแคนาดาสามารถต่อบัตรประชาชนที่สถานทูตได้แล้ว

                            ชาวไทยในแคนาดาที่บัตรประชาชนหมดอายุ ชำรุด หาย หรือต้องการเปลี่ยนข้อมูลบนบัตรไม่ต้องรอกลับเมืองไทย สามารถมาสถานทูตเพื่อต่ออา...
อ่านเพิ่ม...

พฤษภาคม 7, 2557

ซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานทูต

                 ช่วงนี้อากาศอุ่นขึ้น และการเดินทางไปที่ต่าง ๆ สะดวกมากขึ้น อีกทั้งกำลังจะเป็นช่วงปิดเทอมของเด็ก ๆ ในแคนาดา คนไทยหลายคนอาจจะกำลังวางแผนจ$...
อ่านเพิ่ม...

เมษายน 24, 2557

คนไทยที่จะมารับบริการที่สถานทูต..โปรดเตรียมชำระเงินในรูปแบบ Money Order

ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป คนไทยที่จะมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ รับรองเอกสารและนิติกรณ์ต่าง ๆ กับสถานทูต โปรดเตรียมจ่ายค่าธรรมเนียมในรูปแบบ Money Order ส...
อ่านเพิ่ม...

กันยายน 30, 2556

สถานกงสุล (กิตติมศักดิ์) ณ กรุงพอร์ทออฟสเปน ตรินิแดดและโตเบโก เปิดทำการแล้ว

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 สถานกงสุล (กิตติมศักดิ์) ณ กรุงพอร์ทออฟสเปน ตรินิแดดและโตเบโก ได้เปิดทำการ ณ ที่อยู่ ดังนี้ Royal Thai Consulate General 148 Belmont Circular Road Belmont, Port of Spain Trinidad an Tobago Tel. 868.621.1574 นาง Joan Wilson ได้รับแต่งตั้งเป็นŦ...
อ่านเพิ่ม...


First Prev  Page 18 of 18