เรื่องใหม่

Page 1 of 16  Next Last


ธันวาคม 14, 2561

งานสัมมนา “Women in Engineering and Science Symposium” ระหว่างไทยและ The National Research Centre (NRC) ของแคนาดา

เมื่อวันที่ 10 – 12 ธ.ค. 2561 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ให้การต้อนรับและเข้าประชุมร่วมกับ ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิท&#...
อ่านเพิ่ม...

ธันวาคม 7, 2561

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...
อ่านเพิ่ม...

พฤศจิกายน 12, 2561

สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนขนมบ้าบิ่นในงาน Book Fair Bake Sale

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้เดินทางไปมอบขนมบ้าบิ่นซึ่งจัดเตรียมโดยครัวทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ให้แก่โรงเũ...
อ่านเพิ่ม...

ตุลาคม 26, 2561

การเข้าพบผู้สำเร็จราชการจาเมกาเพื่อยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ออท. ณ กรุงออตตาวา และภริยา พร้อมด้วยนาย สุขทีป รันดาเว ที่ปรึกษา ได้เข้าพบ His Excellency the Most Honourable Sir Patrick Linton Allen ผู้สำเร็จราชการฯ จาเมกา $...
อ่านเพิ่ม...

ตุลาคม 22, 2561

เอกอัครราชทูตมาริษ ต้อนรับนายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ออท. ณ กรุงออตตาวาและภริยา พร้อมด้วยข้าราชการ สอท. ณ กรุงออตตาวา ได้ให้การต้อนรับนายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภ$...
อ่านเพิ่ม...

ตุลาคม 22, 2561

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ออท. และ ขรก. สอท. ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวร&...
อ่านเพิ่ม...

ตุลาคม 16, 2561

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้เป็นประธานจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภŬ...
อ่านเพิ่ม...

ตุลาคม 4, 2561

เอกอัครราชทูตมาริษ เยือนดินแดนยูคอนและดินแดนนอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส

 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. – 3 ต.ค. 61 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้เดินทางไปเยือนดินแดนยูคอนและดินแดนนอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์ เพื่อหาลู่ทางการส่งเ...
อ่านเพิ่ม...

Page 1 of 16  Next Last