เรื่องใหม่

Page 1 of 17  Next Last


เมษายน 16, 2562

การเข้าร่วมงานรำลึกถึง นาย Dennis L. Anderson กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเอดมันตัน

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 นายธนพล หวังอ้อมกลาง อัครราชทูต ได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เข้าร่วมงานรำลึกถึง นาย Dennis L. Anderson กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเอ&#...
อ่านเพิ่ม...

เมษายน 16, 2562

งานวันสงกรานต์ ปี 2562

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 นายธนพล หวังอ้อมกลาง อุปทูตฯ ได้เข้าร่วมงานวันสงกรานต์ซึ่งจัดโดย คณะนาฏศิลป์ Thai Dance Troupe of Ottawa และชุมชนไทยในกรุงออตตาวา ที่ศาลาว่าการกรุงออตตาว$...
อ่านเพิ่ม...

เมษายน 11, 2562

เอกอัครราชทูตมาริษ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Diplomatic Week จัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศจาเมกา

เอกอัครราชทูตมาริษ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Diplomatic Week จัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศจาเมการะหว่างวันที่ 12-15 มี.ค. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้นักการทูตที่มีถิ&...
อ่านเพิ่ม...

มีนาคม 28, 2562

เอกอัครราชทูตฯ ถวายเงินจากรัฐบาลไทย เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างหอปฏิบัติธรรมของวัดติสรณะ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่วัดติสรณะ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครรราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้เข้ากราบนมัสการพระอาจารย์วีระธัมโม เจ้าอาวาสวัดติสรณะ และถว...
อ่านเพิ่ม...

มีนาคม 20, 2562

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือกแด่ ดร. Kevin McCormick

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562  นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือกแด่ ดร. Kevin McCormick ตำแหน่ง Presid...
อ่านเพิ่ม...

กุมภาพันธ์ 18, 2562

งานวันมาฆบูชาวัดราชธรรมวิริยาราม 1

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2562 นางสาวเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เข้าร่วมงานวันมาฆบูชา ซึ่งจัดโดยวัดราชธร&...
อ่านเพิ่ม...

ธันวาคม 14, 2561

งานสัมมนา “Women in Engineering and Science Symposium” ระหว่างไทยและ The National Research Centre (NRC) ของแคนาดา

เมื่อวันที่ 10 – 12 ธ.ค. 2561 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ให้การต้อนรับและเข้าประชุมร่วมกับ ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิท&#...
อ่านเพิ่ม...

ธันวาคม 7, 2561

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...
อ่านเพิ่ม...

Page 1 of 17  Next Last