เรื่องใหม่

กรกฎาคม 10, 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา จัดงาน Amazing Thailand ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา จัดงาน  Amazing Thailand ครั้งที่  3 ที่ Horticulture Building, Lansdowne Park กรุงออตตาวา เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทย ร่วมทั้งส่งเสริม การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน ผลิตผลทางการเกษตร และความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดงาน โดยย้ำถึงความสำคัญของงานเทศกาลไทยซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประเทศไทยในมิติต่าง ๆ และแสดงให้เห็นถึงบทบาทและศักยภาพของชุมชนไทยในแคนาดา แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม อาทิ นาย Chandra Arya ส.ส. เขต Nepean รัฐออนแทรีโอ คณะทูตานุทูต Friends of Thailand ชุมชนไทย ชาวแคนาดา และนักท่องเที่ยว

งานเทศกาลในครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานทีมประเทศไทยในแคนาดาร่วมเผยแพรข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การเกษตร และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แก่ผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน  ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสชื่นชมและเรียนรู้วัฒนธรรมไทยหลายแง่มุม ผ่านการแสดงนาฏศิลป์จากคณะ Thai Dance Troupe of Ottawa ศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยค่ายมวยN-1 Thai Boxing Academy อาหารและสินค้าหัตถกรรมไทยจากผู้ประกอบการไทยในแคนาดา รวมถึงการสาธิตทางวัฒนธรรมจากสมาคมไทยในกรุงออตาวา และสมาคมไทยรัฐควิเบก

 

img_7209.jpg (1149×766)

To view more photos, please visit: https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyOttawa/

อ่านทั้งหมด – ประกาศ