เรื่องใหม่

มิถุนายน 27, 2562

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมครัวไทยสู่ครัวโลกในงาน WOW events

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562  สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมครัวไทยสู่ครัวโลก เพื่อส่งเสริมความนิยมอาหารไทยแก่ชาวแคนาดา กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Welcoming Ottawa Week (WOW) ที่เทศบาลกรุงออตตาวาได้เชิญสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมสร้างสีสันแก่กรุงออตตาวาในช่วงดังกล่าว

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตมาริษ รวมทั้งข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสพบปะกับองค์กรท้องถิ่น เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงที่เข้าร่วมงาน รวมทั้งผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แนะนำอาหารแบบสตรีทฟู้ดซึ่งประกอบด้วย ข้าวเหนียวหมูปิ้งและผัดไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างก็ชื่นชมอาหารและประเทศไทยเป็นอย่างมากอ่านทั้งหมด – ประกาศ