เรื่องใหม่

พฤษภาคม 31, 2562

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีพระภิกษุสงฆ์จากวัดราชธรรมวิริยาราม 1 พร้อมด้วยชุมชนชาวไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในกรุงออตตาวา และบริเวณใกล้เคียงในรัฐออนแทรีโอเข้าร่วมพิธีประมาณ 30 คน

พิธีเริ่มด้วยเอกอัครราชทูตฯ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ก่อนกล่าวถวายพระพรชัยมงคลฯ ตามด้วยเอกอัครราชทูตฯ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเอกอัครราชทูตฯ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ให้ศีล และเจริญพระพุทธมนต์ก่อนตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เป็นอันเสร็จพิธีอ่านทั้งหมด – ประกาศ