เรื่องใหม่

พฤษภาคม 27, 2562

การจัดกงสุลสัญจรที่นครโทรอนโต รัฐออนแทรีโอ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา นำโดย นางสาวเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้จัดโครงการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2562 ที่นครโทรอนโตรัฐออนแทรีโอ โดยมีผู้มาใช้บริการรวมทั้งสิ้น 78 ราย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกงสุลสัญจรอย่างสม่ำเสมอทุกปีเพื่อให้ชาวไทยในแคนาดาเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งสนองความตอบความต้องการของชาวไทยและนโยบายของรัฐบาลไทยและกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ การจัดกงสุลสัญจรได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวไทยเป็นอย่างมาก

อนึ่ง ภายหลังการจัดกงสุลสัญจรดังกล่าว นางสาวเชาวนีฯ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้เดินทางพบปะแรงงานไทยซึ่งทำงานอยู่ที่โรงงาน Greenwood Mushroom เพื่อรับทราบชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานไทยดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 อีกด้วย อ่านทั้งหมด – ประกาศ