เรื่องใหม่

พฤษภาคม 7, 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา โดยมีนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยในแคนาดา ตลอดจนชาวไทย เข้าร่วมกว่า 30 คน โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และฉายเทปบันทึกการถ่ายทอดสดการเสด็จฯ ออก ณ สีหบัญชร เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลรวมถึงจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ด้วย

 

อ่านทั้งหมด – ประกาศ