เรื่องใหม่

พฤษภาคม 4, 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

 เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ณ วัดราชธรรมวิริยาราม 1 กรุงออตตาวา โดยมีนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เป็นประธานพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยในแคนาดา ตลอดจนชาวไทย เข้าร่วมกว่า 50 คน ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดแสดงชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และภายหลังพิธีแล้วเสร็จ ผู้เข้าร่วมงานได้ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับปรุงภูมิทัศน์รายรอบวัดในโอกาสนี้ด้วย

 

อ่านทั้งหมด – ประกาศ