เรื่องใหม่

เมษายน 29, 2562

การจัดกงสุลสัญจรที่เมืองไนแอการาฟอลล์รัฐออนแทรีโอ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา นำโดย นางสาวเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้จัดโครงการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2562 ที่เมืองไนแอการาฟอลล์ รัฐออนแทรีโอ โดยมีผู้มาใช้บริการรวมทั้งสิ้น 89 ราย

การจัดกงสุลสัญจรเป็นนโยบายของรัฐบาลไทยและกระทรวงการต่างประเทศที่ต้องการให้ชาวไทยในต่างประเทศเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ ประสบความสำเร็จด้วยดี สร้างความประทับใจให้แก่ชุมชนไทยในเมืองไนแอการาฟอลล์และเมืองใกล้เคียงที่มาใช้บริการเป็นอย่างมาก

2019-04-27-1.jpg (1478×1108)

2019-04-27-1.jpg (1478×1108)

2019-04-27-1.jpg (1478×1108)

2019-04-27-1.jpg (1478×1108)

อ่านทั้งหมด – ประกาศ