เรื่องใหม่

มีนาคม 28, 2562

เอกอัครราชทูตฯ ถวายเงินจากรัฐบาลไทย เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างหอปฏิบัติธรรมของวัดติสรณะ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่วัดติสรณะ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครรราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้เข้ากราบนมัสการพระอาจารย์วีระธัมโม เจ้าอาวาสวัดติสรณะ และถวายเงินจากรัฐบาลไทย เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างหอปฏิบัติธรรมของวัด อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนการการเผยแพร่พุทธศาสนาในแคนาดาของรัฐบาลไทย ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ถวายเพลแด่พระภิกษุ สามเณร และ ผู้ปฏิบัติธรรมที่วัดอีกด้วย

 

อ่านทั้งหมด – ประกาศ