เรื่องใหม่

ตุลาคม 26, 2561

การเข้าพบผู้สำเร็จราชการจาเมกาเพื่อยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ออท. ณ กรุงออตตาวา และภริยา พร้อมด้วยนาย สุขทีป รันดาเว ที่ปรึกษา ได้เข้าพบ His Excellency the Most Honourable Sir Patrick Linton Allen ผู้สำเร็จราชการฯ จาเมกา ที่ทำเนียบผู้สำเร็จราชการฯ (The King House) เพื่อยื่นพระราชสาส์นตราตั้งแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งจาเมกาถิ่นพำนักในแคนาดา

ในโอกาสนี้ ผู้สำเร็จราชการจาเมกา ได้กล่าวต้อนรับท่านทูตมาริษฯ และอวยพรให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย -จาเมกา นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ
ที่ไทยกับจาเมกาจะเพิ่มพูนระหว่างกันได้

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ท่านทูตมาริษฯ ยังได้พบหารือข้อราชการกับนาย Pearnel Charles Jr. รัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงการต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศจาเมกาและนาย Franz Hall รักษาการอธิบดีกรมพิธีการทูตจาเมกาอีกด้วย

 

img_0062.jpg (1478×1108)

อ่านทั้งหมด – ประกาศ