เรื่องใหม่

ตุลาคม 22, 2561

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ออท. และ ขรก. สอท. ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ สอท. โดยมีพระมหาจตุพล ธัมมพโล เจ้าอาวาสฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีคณะสงฆ์จากวัดราชธรรมวิริยาราม 1 พร้อมด้วยชุมชนชาวไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในเขตกรุงออตตาวา และบริเวณใกล้เคียงในรัฐออนแทรีโอเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงอ่านทั้งหมด – ประกาศ