เรื่องใหม่

พฤษภาคม 20, 2561

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานวิสาขบูชาที่วัดติสรณะ

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2561 มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา พร้อมด้วยภริยา และครอบครัว รวมถึง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปร่วมงานวิสาขบูชาที่วัดติสรณะ โดยมีพระอาจารย์วีรธัมโม เจ้าอาวาสวัดติสรณะ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระวิเทศพุทธิคุณ (อมโร ภิกขุ) เจ้าอาวาสวัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ ได้เมตตาแสดงธรรมในพิธีดังกล่าว โดยได้น้อมระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร และสอบถามปัญหาธรรมะเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยอ่านทั้งหมด – ประกาศ