เรื่องใหม่

พฤษภาคม 17, 2561

เอกอัครราชทูตมาริษ จัดงานทำบุญสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สถานเอกอัครรราชทูต ณ กรุงออตตาวา นำโดย มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา จัดงานทำบุญถวายเพลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยได้นิมนต์พระอาจารย์วีรธัมโม เจ้าอาวาสวัดติสรณะ พระวิเทศพุทธิคุณ (อมโร ภิกขุ) เจ้าอาวาสวัดอมราวดี ประเทศอังกฤษซึ่งเดินทางมาเยือนแคนาดาในช่วงดังกล่าว และสามเณรอมราสิริ วัดติสรณะ มาร่วมในพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสนี้ พระอาจารย์อมโรได้แสดงธรรมโดยได้เน้นถึงความสำคัญของการรับฟังซึ่งกันและกันเพื่อการทำงานอย่างราบรื่นและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

อ่านทั้งหมด – ประกาศ