เรื่องใหม่

Page 1 of 13  Next Last


พฤษภาคม 17, 2561

เอกอัครราชทูตมาริษ จัดงานทำบุญสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สถานเอกอัครรราชทูต ณ กรุงออตตาวา นำโดย มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา จัดงานทำบุญถวายเพลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยได้น...
อ่านเพิ่ม...

พฤษภาคม 16, 2561

ออท. มาริษ เข้าเย่ี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีกรุงออตตาวา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เข้าเยี่ยมคารวะ นายจิม วัตสัน นายกเทศมนตรีกรุงออตตาวา ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึ...
อ่านเพิ่ม...

พฤษภาคม 14, 2561

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ให้การต้อนรับ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์

มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ให้การต้อนรับ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและเหรัญญ...
อ่านเพิ่ม...

พฤษภาคม 10, 2561

เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างไทย-แคนาดาให้แน่นแฟ้น

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และ ศรัณย์ เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือกั...
อ่านเพิ่ม...

พฤษภาคม 7, 2561

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Experience Asia 2018 ที่ Gatineau City Hall

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:00 น. มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวาได้เดินทางเข้าร่วมงาน Experience Asia 2018 ที่Gatineau City Hall  รัฐควิเบกในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตมาริษ ได้มีโอŦ...
อ่านเพิ่ม...

พฤษภาคม 1, 2561

โบว์ลิ่งกระชับมิตร สานสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา นำทีมข้าราชการสถานทูตฯ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม ASEAN Bowling ที่ McArthur Lanes จัดโดยคณะกรรมŦ...
อ่านเพิ่ม...

เมษายน 27, 2561

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560 $...
อ่านเพิ่ม...

เมษายน 26, 2561

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ร่วมพิธีเปิดสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่นครโทรอนโต

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2561 มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่นครโทรอนโต โดยในโอกาสนี้ เอ...
อ่านเพิ่ม...

Page 1 of 13  Next Last