เรื่องใหม่

Page 1 of 18  Next Last


กรกฎาคม 18, 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดงานDestination Thailand ครั้งที่ 6

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดงานDestination Thailand ครั้งที่ 6 ที่ Yonge-Dundas Square นครโทรอนโต เพื่อส่งเสริมสินค้า อาหาร การท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรร&#...
อ่านเพิ่ม...

กรกฎาคม 10, 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา จัดงาน Amazing Thailand ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา จัดงาน  Amazing Thailand ครั้งที่  3 ที่ Horticulture Building, Lansdowne Park กรุงออตตาวา เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทย ร่วมทั้งส่งเสริม การท่องเŨ...
อ่านเพิ่ม...

มิถุนายน 27, 2562

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมครัวไทยสู่ครัวโลกในงาน WOW events

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562  สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมครัวไทยสู่ครัวโลก เพื่อส่งเสริมความนิยมอาหารไทยแก่ชาวแคนาดา กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโ&...
อ่านเพิ่ม...

พฤษภาคม 31, 2562

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และทำบุญตักบาตรเพื่อถว...
อ่านเพิ่ม...

พฤษภาคม 27, 2562

การจัดกงสุลสัญจรที่นครโทรอนโต รัฐออนแทรีโอ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา นำโดย นางสาวเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้จัดโครงการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2562 ที่นครโทรอ&...
อ่านเพิ่ม...

พฤษภาคม 7, 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง&#...
อ่านเพิ่ม...

พฤษภาคม 4, 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชา&...
อ่านเพิ่ม...

เมษายน 29, 2562

การจัดกงสุลสัญจรที่เมืองไนแอการาฟอลล์รัฐออนแทรีโอ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา นำโดย นางสาวเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้จัดโครงการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2562 ที่เมืองไนแ&...
อ่านเพิ่ม...

Page 1 of 18  Next Last