เรื่องใหม่

Page 1 of 16  Next Last


มีนาคม 20, 2562

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือกแด่ ดร. Kevin McCormick

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562  นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือกแด่ ดร. Kevin McCormick ตำแหน่ง Presid...
อ่านเพิ่ม...

กุมภาพันธ์ 18, 2562

งานวันมาฆบูชาวัดราชธรรมวิริยาราม 1

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2562 นางสาวเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เข้าร่วมงานวันมาฆบูชา ซึ่งจัดโดยวัดราชธร&...
อ่านเพิ่ม...

ธันวาคม 14, 2561

งานสัมมนา “Women in Engineering and Science Symposium” ระหว่างไทยและ The National Research Centre (NRC) ของแคนาดา

เมื่อวันที่ 10 – 12 ธ.ค. 2561 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ให้การต้อนรับและเข้าประชุมร่วมกับ ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิท&#...
อ่านเพิ่ม...

ธันวาคม 7, 2561

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...
อ่านเพิ่ม...

พฤศจิกายน 12, 2561

สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนขนมบ้าบิ่นในงาน Book Fair Bake Sale

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้เดินทางไปมอบขนมบ้าบิ่นซึ่งจัดเตรียมโดยครัวทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ให้แก่โรงเũ...
อ่านเพิ่ม...

ตุลาคม 26, 2561

การเข้าพบผู้สำเร็จราชการจาเมกาเพื่อยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ออท. ณ กรุงออตตาวา และภริยา พร้อมด้วยนาย สุขทีป รันดาเว ที่ปรึกษา ได้เข้าพบ His Excellency the Most Honourable Sir Patrick Linton Allen ผู้สำเร็จราชการฯ จาเมกา $...
อ่านเพิ่ม...

ตุลาคม 22, 2561

เอกอัครราชทูตมาริษ ต้อนรับนายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ออท. ณ กรุงออตตาวาและภริยา พร้อมด้วยข้าราชการ สอท. ณ กรุงออตตาวา ได้ให้การต้อนรับนายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภ$...
อ่านเพิ่ม...

ตุลาคม 22, 2561

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ออท. และ ขรก. สอท. ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวร&...
อ่านเพิ่ม...

Page 1 of 16  Next Last