กิจกรรมสถานทูต / บทความ

First Prev  Page 5 of 5


เมษายน 14, 2558

สมาคมไทยเข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

                          เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2558 เวลา 14.30 น. คุณนันท์ แมทธิว นายกสมาคมไทยแห่งกรุงออตตาวา ได้นำทีมผู้บริหารสมาคมฯ ได้แก่ คุณสมร เป็ดทอง ประธานคณะกรรมการ...
อ่านเพิ่ม...

มีนาคม 10, 2558

สารจากเอกอัครราชทูต

          ผมรู้สึกเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศแคนาดา คน&...
อ่านเพิ่ม...

มกราคม 7, 2558

สารอำลา จากเอกอัครราชทูต

  5 มกราคม 2558 เรียน ชุมชมชาวไทยในแคนาดาที่นับถือทุกท่าน            ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เข้าสู่ปีมะแม แพะ พุทธศักราช 2558 ผมขออัญเชิญ สคส 2558 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...
อ่านเพิ่ม...

First Prev  Page 5 of 5