กิจกรรมสถานทูต / บทความ

First Prev  Page 2 of 9  Next Last


พฤษภาคม 23, 2562

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เรื่อง กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ขอเชิญชุมชนไทยและคũ...
อ่านเพิ่ม...

เมษายน 4, 2562

พิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ขอเชิญชาวไทยและครอบครัว ร่วมพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชา&#...
อ่านเพิ่ม...

มีนาคม 25, 2562

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่านใดที่อาศัยอยู่ในแคนาดา ทั้งที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และไม่ได้ลงทะเบีย&#...
อ่านเพิ่ม...


มีนาคม 13, 2562

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง แก้ไขเวลาออกเสียงเลือกตั้ง

 เรื่อง แก้ไขเวลาออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  
อ่านเพิ่ม...

กุมภาพันธ์ 25, 2562

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ประจำที่เลือกตั้งที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

            ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนน...
อ่านเพิ่ม...

กุมภาพันธ์ 20, 2562

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง - บัญชีรายชื่อ

  เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสถาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ     คลิ๊กตรงนี้ เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม  
อ่านเพิ่ม...

กุมภาพันธ์ 20, 2562

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

  เรื่องการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจรารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี     คลิ๊กตรงนี้ เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม  
อ่านเพิ่ม...

First Prev  Page 2 of 9  Next Last