กิจกรรมสถานทูต / บทความ

First Prev  Page 2 of 9  Next Last


มีนาคม 13, 2562

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง แก้ไขเวลาออกเสียงเลือกตั้ง

 เรื่อง แก้ไขเวลาออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  
อ่านเพิ่ม...

กุมภาพันธ์ 25, 2562

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ประจำที่เลือกตั้งที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

            ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนน...
อ่านเพิ่ม...

กุมภาพันธ์ 20, 2562

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง - บัญชีรายชื่อ

  เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสถาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ     คลิ๊กตรงนี้ เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม  
อ่านเพิ่ม...

กุมภาพันธ์ 20, 2562

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

  เรื่องการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจรารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี     คลิ๊กตรงนี้ เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม  
อ่านเพิ่ม...

มกราคม 25, 2562

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร    คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในแคนาดา         &nbs...
อ่านเพิ่ม...

พฤศจิกายน 9, 2561

งานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งว่าโรงแรม Fairmont Chateau Laurier ปิดปรับปรุงที่จอดรถของโรงแรม จึงขอความกรุณาตรวจสอบข้อมูลที่จอดรถบริเวณใกล้กับโรงแรมได้ที่ลิงค์...
อ่านเพิ่ม...

ตุลาคม 19, 2561

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เรื่อง พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา มีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมรำล...
อ่านเพิ่ม...

กันยายน 14, 2561

การเพิ่มพูนความร่วมมือกับแคนาดาด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และธุรกิจการค้า

(1) สถานทูตไทยเปิดเกมส์รุก ผลักดันความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาไทย-แคนาดาในสาขานวัตกรรมอาหารแปรรูปจากแมลง          ​​เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 61 เวลา 10.00 น. มาริษ เสงี่ยมพงษ&...
อ่านเพิ่ม...

First Prev  Page 2 of 9  Next Last