กิจกรรมสถานทูต / บทความ

พฤศจิกายน 21, 2562

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

screenshot 2019-11-21.jpg (588×805)

อ่านทั้งหมด – สาร/บทความ/คำสัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตฯ