กิจกรรมสถานทูต / บทความ

กันยายน 30, 2562

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เรื่อง พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา มีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเชิญชวนชุมชนไทยเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดี ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา  (เลขที่ 180 Island Park Dr., Ottawa, ON K1Y 0A2)

โดยมีกำหนดการ ดังนี้

09.45 น.

-ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา 

10.00 น.           พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

- ประธานกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

-  ประธานพร้อมผู้ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที

- วีดิทัศน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

10.30น.           พิธีทำบุญตักบาตร

- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

- พระสงฆ์ให้ศีล / เจริญพระพุทธมนต์

- ประธานถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม

- ประธานกรวดน้ำ

- ประธานและผู้ร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตร

11.00 น.          

- เสร็จพิธี

- รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

การแต่งกาย: ข้าราชการ – เครื่องแบบปกติขาว

        เจ้าหน้าที่/ประชาชน ชุดผ้าไทยโทนสีชมพู

อ่านทั้งหมด – สาร/บทความ/คำสัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตฯ