กิจกรรมสถานทูต / บทความ

กรกฎาคม 2, 2562

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ขอเชิญชวนชาวไทยและครอบครัวร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้          

annoucement28july19.jpg (628×819)

อ่านทั้งหมด – สาร/บทความ/คำสัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตฯ