กิจกรรมสถานทูต / บทความ

กรกฎาคม 1, 2562

ประกาศ เรื่องการจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่

4 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. และ 14.00-16.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ (ที่อยู่ 180Island Park Drive, Ottawa, Ontario, K1Y 0A2)


annoucement-kingramax.jpg (2550×3300)

อ่านทั้งหมด – สาร/บทความ/คำสัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตฯ