กิจกรรมสถานทูต / บทความ

พฤษภาคม 27, 2562

ประกาศเรื่อง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม

       ตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 พ.ค. 2562 เรื่อง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม
       สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดสมุดลงนามแสดงความอาลัย ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 พ.ค. 2562 เวลา 10:00 น. - 12:00 น.และ 13:30 น.- 16:30 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเชิญชุมชนไทยร่วมลงนามแสดงความไว้อาลัยตามวันและเวลาดังกล่าว

 

 

อ่านทั้งหมด – สาร/บทความ/คำสัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตฯ