กิจกรรมสถานทูต / บทความ

เมษายน 4, 2562

พิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ขอเชิญชาวไทยและครอบครัว ร่วมพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีรายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

2019 annoucement-king coronation-officials-final.jpg (750×1050)

อ่านทั้งหมด – สาร/บทความ/คำสัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตฯ