กิจกรรมสถานทูต / บทความ

มีนาคม 13, 2562

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง แก้ไขเวลาออกเสียงเลือกตั้ง

 เรื่อง แก้ไขเวลาออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

 

อ่านทั้งหมด – สาร/บทความ/คำสัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตฯ