กิจกรรมสถานทูต / บทความ

ตุลาคม 19, 2561

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เรื่อง พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา มีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา(เลขที่ 180 Island Park Drive, Ottawa, Ontario K1Y 0A2) โดยมีกำหนดการ ดังนี้

 

กำหนดการ

09.45 น.           -           ผู้ร่วมพิธีรวมตัวพร้อมกันที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

10.00 น.           -           พิธีทางศาสนา

                        -           ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

-           ประธานจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                                    -           พระสงฆ์ให้ศีล จบ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์

10.30น.           -           ประธานและผู้ร่วมพิธีตักบาตรพร้อมกัน

11.00 น.           -           เสร็จพิธี

 

การแต่งกาย: ข้าราชการ – เครื่องแบบปกติขาว

        เจ้าหน้าที่/ประชาชน ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ โทนสีชมพู/ขาว

อ่านทั้งหมด – สาร/บทความ/คำสัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตฯ