กิจกรรมสถานทูต / บทความ

ตุลาคม 10, 2560

อัครราชทูตที่ปรึกษาฯ ร่วมงานกฐินวัดติสรณะ

เมื่อวันที่ 8ตุลาคม 2560 วัดติสรณะได้จัดงานทำบุญกฐินประจำปีที่เมืองเพิร์ธ รัฐออนแทรีโอ โดยมีพระอาจารย์วีระธัมโม เจ้าอาวาสวัดติสรณะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พุทธศาสนิกชนชาวไทยและจากชาติต่าง ๆ พร้อมร่วมกันทำบุญสืบสานประเพณีด้วยจิตศรัทธา

อ่านทั้งหมด – สาร/บทความ/คำสัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตฯ