กิจกรรมสถานทูต / บทความ

ตุลาคม 6, 2560

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.45 – 10.00 น. ณ วัดราชธรรมวิริยาราม 1 กรุงออตตาวา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา มีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ วัดราชธรรมวิริยาราม 1

อ่านทั้งหมด – สาร/บทความ/คำสัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตฯ