กิจกรรมสถานทูต / บทความ

กันยายน 21, 2560

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ่านทั้งหมด – สาร/บทความ/คำสัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตฯ