กิจกรรมสถานทูต / บทความ

กันยายน 18, 2560

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เรื่อง การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดราชธรรมวิริยาราม 1 กรุงออตตาวาอ่านทั้งหมด – สาร/บทความ/คำสัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตฯ