กิจกรรมสถานทูต / บทความ

กันยายน 8, 2560

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา กิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

อ่านทั้งหมด – สาร/บทความ/คำสัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตฯ