กิจกรรมสถานทูต / บทความ

กันยายน 7, 2560

UPDATE ประกาศ เพิ่มวันรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ่านทั้งหมด – สาร/บทความ/คำสัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตฯ