กิจกรรมสถานทูต / บทความ

Page 1 of 9  Next Last


กรกฎาคม 22, 2562

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เรื่อง กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตา...
อ่านเพิ่ม...

กรกฎาคม 2, 2562

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ขอเชิญชวนชาวไทยและครอบครัวร่วมกิจก&...
อ่านเพิ่ม...

กรกฎาคม 1, 2562

ประกาศ เรื่องการจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยũ...
อ่านเพิ่ม...

พฤษภาคม 27, 2562

ประกาศเรื่อง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม

       ตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 พ.ค. 2562 เรื่อง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม        สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เป&...
อ่านเพิ่ม...

พฤษภาคม 23, 2562

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เรื่อง กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ขอเชิญชุมชนไทยและคũ...
อ่านเพิ่ม...

เมษายน 4, 2562

พิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ขอเชิญชาวไทยและครอบครัว ร่วมพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชา&#...
อ่านเพิ่ม...

มีนาคม 25, 2562

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่านใดที่อาศัยอยู่ในแคนาดา ทั้งที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และไม่ได้ลงทะเบีย&#...
อ่านเพิ่ม...

Page 1 of 9  Next Last