กิจกรรมสถานทูต / บทความ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เร...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา มีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเชิญชวนชุมชนไทยเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมห&... อ่านเพิ่ม

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เร...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา มีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันที่ 13 ตุลาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเชิญชวนŧ... อ่านเพิ่ม

อ่านทั้งหมด

ข่าวน่ารู้

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอ...

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ประสงค์จะจ้างเหมาบริการบุค#...
อ่านเพิ่ม...

ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับ...

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ&...
อ่านเพิ่ม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เอกสาร 12 ปร...

กรมการกงสุล และ กรมการปกครอง บูรณาการร่วมกันในการออกเอกสารเป็...
อ่านเพิ่ม...
อ่านทั้งหมด

รายงาน

ข่าวสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนนคร ร...

เมื่อวันที่ 20-24 พ.ย. 61 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วย นส. &#...
อ่านเพิ่ม...

ข่าวคราวชุมชนไทย

เลือกตั้ง 2562

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งบัตรเลือกตั้งและเอกสารประกอบให้กับผู...
อ่านเพิ่ม...

การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

เทรนด์ธุรกิจกัญชาในแคนาดาที่น่าจ...

         การที่แคนาดาได้ออกกฎหมาย “Cannabis Act” ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ก&...
อ่านเพิ่ม...